Nyheter

Lapplandsveckan 2016

Jesus blev människa, eller som bibeln beskriver det "Ordet blev kött". Vi vill ta utgångspunkten utifrån denna grundläggande sanning för årets Lapplandsvecka. En tydlig undervisning kring vår centrala tro utifrån olika infallsvinklar. I vår tid ifrågasätts den kristna tron och dess huvudsanningar alltmer och det är något som vi vill ge utrymme för att bearbeta i både bibelstudier och samtal. Att Jesus blev människa och att du och jag är kallade till att formas efter Hans bild är en grundsten för hela evangeliet. Vi tror att genom att utforska bibelns ord kring detta och att i seminariernas friare former få samtala kring detta betyder mycket. Och att i kvällsmöten på allvar få söka Guds ansikte för en livsförvandlande beröring, gör kanske att Lappis kan få bli en plats som vi sedan lämnar stärkta i vår tro och rustade för att möta världen med ett evangelium som står sig i alla tider.

Vi hoppas att du vill vara med och låta dig drabbas av Guds kärlek genom allt detta under Lappis 2016!

Med varma hälsningar ordförande i Föreningen Lapplandsveckan.

Jörgen Fahlstedt

Lapplandsveckan 2016 hålls den 3 juli – 10 juli i Husbondliden 20km norr om Lycksele

 

Lappis en del av

loggapingst

Medarrangörer 

Layout för årets lappis 

gjordes av Stanley Media.

stanley.se


Här kan du lämna din utvärdering för Lappis

Utvärdering

Gåvor

Vill du ge en gåva?

PG: 143506-4

BG: 5630-6970

Nu kan du även använda swish, kontonr:

123 607 27 97

swish

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Välkommen till

Lapplandsveckans hemsida!

Planeringen för 2017 är i full gång. Och snart kommer vi att börja presentera en del av årets talare.

Möjligheten att boka husvagnsplats och logi öppnar 1:mars och sker här på hemsidan i första hand.

Lappis 2017 blir 2-9 juli.


       3dfoto

                    Foto: Marcus Bäckström, 3dfoto.se

                  Några av de som medverkar 2017.

         
   annejoridahgnell  cgseverin  danielalm  johannabode
  Anne-Jorid Ahgnell  Carl-Gustav Severin Daniel Alm Johanna Bode
         
  stefansigfrids      
  Stefan Sigfrids      

 

 

 

Bli en understödjare

Eftersom Lapplandsveckan både expanderar och på sikt har stora behov av investeringar vädjar vi nu om ditt stöd för veckan. Under gångna år så har veckan mer eller mindre gått jämt upp men vi önskar givetvis kunna både utveckla den och behålla Lappis även när stora tältet med mera behöver bytas ut/förnyas. Under Lappis tidigare delades det ut ett upprop om understödjare och vi lägger nu ut det uppropet även här. Fyll i foldern och skicka med posten eller mejla.

Gåva för Lapplandsveckans framtid klicka nedan (Worddokument)

Gåva för Lapplandsveckans framtid

Swishnr:

123 607    27 97