Lappis en del av

loggapingst

Nyheter

Lapplandsveckan 2017

Livet med Jesus

Vad är grundläggande kristen tro?

Vi skulle vilja ta utgångspunkten i den frågan utifrån vad ett möte med Jesus innebär. Vad gör detta möte med oss som människor? Och hur ser livet ut om vi beslutar att följa denne Jesus som vi mött? Det handlar både om vad frälsning, omvändelse, dop, Andens dop, helgelse etc. innebär för oss men också om hur den gemenskap som vi då också kommer in i fungerar i våra liv. En klassisk utgångspunkt för detta liv med Jesus skulle kunna beskrivas utifrån Apg. 2:41-42

"De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna."

Vad är det vi förkunnar? Hur kommer man till tro? Vad innebär dop, Andens dop? Vad är en sund undervisning? Vad innebär det att tillhöra de troendes gemenskap, inte minst i en tid då också de språkliga och kulturella murarna rivs genom de omflyttningar av människor som sker över hela vår värld?

Ja de grundläggande frågorna blir många men är ändå viktiga att besvara. Hur ser kort och gott livet med Jesus ut i vår tid och vad är en grundläggande kristen tro? Och hur kan vi hjälpa varandra att leva detta livet fullt ut? Detta vill vi som Lapplandsvecka samtala om i olika former inte bara nästa år utan ett par år framöver.

 Med varma hälsningar ordförande i Föreningen Lapplandsveckan.

Jörgen Fahlstedt

Lapplandsveckan 2017 hålls den 2 juli – 9 juli i Husbondliden 20km norr om Lycksele


Medarrangörer 

Layout för årets lappis 

gjordes av Stanley Media.

stanley.se


Gåvor

Vill du ge en gåva?

PG: 143506-4

BG: 5630-6970

Nu kan du även använda swish, kontonr:

123 607 27 97

swish

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Välkommen till

Lapplandsveckans hemsida!


Nu planerar vi för 2018.

Nästa vecka blir 1 - 8 juli.


       3dfoto

                    Foto: Marcus Bäckström, 3dfoto.se

                

         
         

 

 
Utvärdering av Lappis 2017

Vill du vara med och utvärdera årets Lappis?

Klicka på länken nedan

Utvärdering Lappis 2017

namnlst2 

 

2017pingstannonserx800

 

Bli en understödjare

Eftersom Lapplandsveckan både expanderar och på sikt har stora behov av investeringar vädjar vi nu om ditt stöd för veckan. Under gångna år så har veckan mer eller mindre gått jämt upp men vi önskar givetvis kunna både utveckla den och behålla Lappis även när stora tältet med mera behöver bytas ut/förnyas. Under Lappis tidigare delades det ut ett upprop om understödjare och vi lägger nu ut det uppropet även här. Fyll i foldern och skicka med posten eller mejla.

Gåva för Lapplandsveckans framtid klicka nedan (Worddokument)

Gåva för Lapplandsveckans framtid

Swishnr:

123 607    27 97