Lappis en del av

loggapingst

Nyheter

Lapplandsveckan 2017

Livet med Jesus

Vad är grundläggande kristen tro?

Vi skulle vilja ta utgångspunkten i den frågan utifrån vad ett möte med Jesus innebär. Vad gör detta möte med oss som människor? Och hur ser livet ut om vi beslutar att följa denne Jesus som vi mött? Det handlar både om vad frälsning, omvändelse, dop, Andens dop, helgelse etc. innebär för oss men också om hur den gemenskap som vi då också kommer in i fungerar i våra liv. En klassisk utgångspunkt för detta liv med Jesus skulle kunna beskrivas utifrån Apg. 2:41-42

"De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna."

Vad är det vi förkunnar? Hur kommer man till tro? Vad innebär dop, Andens dop? Vad är en sund undervisning? Vad innebär det att tillhöra de troendes gemenskap, inte minst i en tid då också de språkliga och kulturella murarna rivs genom de omflyttningar av människor som sker över hela vår värld?

Ja de grundläggande frågorna blir många men är ändå viktiga att besvara. Hur ser kort och gott livet med Jesus ut i vår tid och vad är en grundläggande kristen tro? Och hur kan vi hjälpa varandra att leva detta livet fullt ut? Detta vill vi som Lapplandsvecka samtala om i olika former inte bara nästa år utan ett par år framöver.

 Med varma hälsningar ordförande i Föreningen Lapplandsveckan.

Jörgen Fahlstedt

Lapplandsveckan 2017 hålls den 2 juli – 9 juli i Husbondliden 20km norr om Lycksele


Medarrangörer 

Layout för årets lappis 

gjordes av Stanley Media.

stanley.se


Gåvor

Vill du ge en gåva?

PG: 143506-4

BG: 5630-6970

Nu kan du även använda swish, kontonr:

123 607 27 97

swish

Programmet 2017 Print
 Tre block om dagen

1 Förmiddag Bön och Bibel

2 Eftermiddag I praktiken

3 Kväll Upplevelse

Programmet i PDF format.

Svartvitt A4

Färg A4

 

ya160rYoung Adults - rekommenderas för dig!

 

Söndag 2 juli

 

Upplevelse Kväll

 20.00


Festivalstart Samuel Ljungbladh,

(insamling till konferensen) 

Grillkväll

Måndag 3 juli
 

Bön och Bibel Förmiddag

9.00

Bön (Stora tältet)

10.30

Tillsammans inför Gud (Alla börjar i stora tältet, Norrlandsteamet, Samuel Hector)

       Stora tältet - Bibelstudium Andreas Ardenfors
      
       UPL - Omvändelse  Samuel Ärlebrandt

       Barnens Lappis - Invigningsmöte

 

 

Praktik Eftermiddag

14.00-15.00

Seminarier

Jesus för världen givit sitt liv IBRA, Pontus Fridolfsson (stora tältet)

 Musik och Sång Samuel Hector (kapellet)

14.00-15.00

UPL Vart ska jag vända ifrån och till? Anne-Jorid Ahgnell (UPL -tältet)

15.30-16.30

ya160r

Seminarier

 Älskade, frustrerande församling Johanna Bode (stora tältet)

Psykisk ohälsa Anne Collén (kapellet)

15.30

Barnmöten i fyra tält:

– Knyte, upp till 2 år

– Knatte, 3-5 år

– Kidz, 6-8 år

– Keepers, 9-12 år

 

Upplevelse Kväll

18.30

Kvällsmöte Anne-Jorid Ahgnell, Samuel Hector , LP (insamling till LP)

22.00

Nattmöte  Johanna Bode, Team Linder  (insamling till konferensen)

Tisdag 4 juli

 

Bön och Bibel Förmiddag

9.00

Bön (Kapellet)

10.30

Tillsammans inför Gud (Alla börjar i stora tältet, Norrlandsteamet)

     Stora tältet - Bibelstudium Stefan Sigfrids

     UPL - Tro  Johanna Bode

     Barnens Lappis - Barnmöte för alla

 

 

 

Praktik Eftermiddag

14.00-15.00

ya160r

Seminarier

Discovery Bible Studies(DBS) Stefan Sigfrids (stora tältet)

Församlingsplantering Niklas Mörling (kapellet)

14.00

UPL Tro -och hur blir jag säker i min Tro? Johanna Bode (UPL-tältet)

14.00-16.00

Kreativ Zon - kreativ integration Helen Rådahl (Kreativ Zon tältet)

15.30-16.30

Seminarier

Trygg Församling Anne Collén (stora tältet)

Kyrka på flera platser "regionalt o nationellt mission"  Andreas Ardenfors (kapellet)

15.30

Barnmöten i fyra tält

- Knyte, upp till 2 år

- Knatte, 3-5 år

- Kidz, 6-8 år

- Keepers, 9-12 år

15.30

Crossträning Ett blandat träningspass för alla oavsett tidigare träningsvana och ålder, svett utlovas! Metag gympaskor & handduk. Frida Nyberg (samling utanför kafeét)

17.00

En samling om integration Andreas Ardenfors, Christian Mölk, mfl (kapellet)

 

Upplevelse Kväll

18.30

Kvällsmöte Anne-Jorid Ahgnell,

Marina Sigfrids, Norrlandsteamet (insamling till konferensen)

22.00

Nattmöte  Johanna Bode, Team Linder (insamling till konferensen)

Onsdag 5 juli

 

Bön och Bibel Förmiddag

9.00

Bön med personlig förbön  (Kapellet)

10.30

Tillsammans inför Gud (Alla börjar i stora tältet, Norrlandsteamet, Marina Sigfrids)


      Stora tältet - Bibelstudium  Stefan Sigfrids

      UPL - Dopet  Andreas Ardenfors

      Barnens Lappis - Barnmöte för alla


10.00-12.00

 

Kreativ Zon - kreativt skapande Anna Jakobsson (Kreativ Zon tältet)

 

Praktik Eftermiddag

14.00-15.00


ya160r

Seminarier


Teologi för liv och tjänst David Willgren (Stora tältet)


Ester - ett hållbart ledarskap Bilda, Jenny Bergh, Anethe Carlsson(kapellet)

14.00

UPL Dopet? Är det nödvändigt?  Elina Sjulsson (UPL-tältet)

 

15.30-16.30

Seminarier

 10 tips till föräldrar Anethe Carlsson (stora tältet)

 New Age Gunilla Svensson (kapellet)


 

 

 

Upplevelse Kväll

18.30

Kvällsmöte Frida Nyberg, Team Vingren (insamling till IBRA )

22.00

Nattmöte  "Silver" -kväll med riktigt skön musik (insamling till konferensen)

Torsdag 6 juli
 

Bön och Bibel Förmiddag

9.00

Bön (Stora tältet)

 

10.30

Tillsammans inför Gud (Alla börjar i stora tältet, Norrlandsteamet)

      Stora tältet - Bibelstudium Daniel Alm

      UPL - Anden Frida Nyberg

      Barnens Lappis - Barnmöte för alla

10.00-12.00

 Kreativ Zon - hållbart ledarskap Jenny Bergh, Anethe Carlsson (Kreativ Zon tältet)

12.00-17.00

 Träff för Pingstpastor Seniorer i pingstkyrkan Lycksele Anders Jaktlund, Lars-Evert Jonsson, Jack-Tommy Ardenfors

Pastorer, missionärer och evangelister välkommna!

(Anmälan till Per-Åke Enström 070 687 81 90 el This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 

Praktik Eftermiddag

13.00

UPL Vad gör den Helige Ande? Daniel Alm (UPL -Tältet)

14.00-16.30

Festivaldag

         - UPL Party & Lappislattjo på samma dag

         - Över hela området

         - Utmaningar och aktiviteter för alla

14.00-15.00ya160r

Seminarier

LP/Secondhand Börje Dahlqvist, Mats Svanström (stora tältet)

Nya ekonomiska möjligheter för församlingen Sandra Lagerstrå (kapellet)

14.00-16.00

Kreativ Zon –Textiltryck Kristina Ekholm (KreativZon-tältet)

15.30-16.30

Seminarier

Rådslagseko Madeleine Hansson (stora tältet)

Leva livet - hela livet om att gå i pension och att vara pensionär. Britt Sandberg (kapellet)

 

Upplevelse Kväll

18.30

Kvällsmöte Älska Norrland  Daniel Alm, Team Vingren (insamling till konferensen)

Grillkväll

22.00

Nattmöte  Carl-Gustaf Severin, Team Vingren  (insamling till konferensen)

Fredag 7juli
 

Bön och Bibel Förmiddag

9.00

Bön med personlig förbön (Stora tältet)

10.30

Tillsammans inför Gud (Alla börjar i stora tältet, Norrlandsteamet)


      Stora tältet - Bibelstudium Daniel Alm (insamling till

      konferensen)

      UPL - Mission  Sara Frimodig(UPL-tältet)

      Barnens Lappis - Barnmöte för alla

10.00-12.00

 Kreativ Zon - textilt återbruk Kristina Ekholm (Krestiv Zon tältet)

12.00

Inspirationsträff för dig som är med i Pingst Pastor!

Daniel Alm, mfl. Kapellet
Matig lunchmacka. Anmälan till pastor(at)lulea.pingst.se eller 0705823062

 

Praktik Eftermiddag

14.00-15.00

Seminarier

Svensk pingstmission är närvarande i världens största humanitära kriser Niclas Lindgren (stora tältet)

Att förstå och kommunicera med muslimer Hans Olofsson (Kapellet)

14.00

UPL Världen väntar  Andreas Svedman(UPL-tältet)

14.00-16.00

Kreativ Zon – berätta om livet med en penna Kristina Wallbing (KreativZon-tältet)

15.30-16.30


ya160r

Seminarier

Den lokala församlingens globala uppdrag IBRA Niclas Collén(stora tältet)

Testa Mission Sara Fimodig (kapellet)

 15.30

Barnmöten i fyra tält:

– Knyte, upp till 2 år

– Knatte, 3-4 år

– Kidz, 5-8 år

– Keepers, 9 år och uppåt

15.30

Crossträning Ett blandat träningspass för alla oavsett tidigare träningsvana och ålder, svett utlovas! Metag gympaskor & handduk. Frida Nyberg (samling utanför kafeét)

17.00

Årets volleybollmatch. Norrlands föreståndare möter medarbetarna - till förmån för Norrlandsfonden

Kom och heja på din pastor (volleybollplan vid UPL -tältet)

 

Upplevelse Kväll

18.30

Kvällsmöte  Carl-Gustaf Severin, Anders Englund, Norrlandsteamet (insamling till PMU)

20.00

Uppmuntranssamling för Barn- och Ungdomsledare. Pingst ung, (barnmötestältet/UPL tält).

22.00

Nattmöte  Andreas Svedman, Team Linder (insamling till konferensen)

Lördag 8 juli
  Bön och Bibel Förmiddag
9.00 Bön med personlig förbön (Stora tältet)

10.30


Tillsammans inför Gud (Alla börjar i stora tältet, Norrlandsteamet)

     Stora tältet - Bibelstudium Daniel Alm

     UPL - Domen, Evigt liv Daniel Wendefors

     Barnens Lappis - Barnmöte för alla

10.00-12.00

Kreativ Zon - bibliodrama Anna Gradin (Kreativ Zon tältet)

 

Praktik Eftermiddag

14.00-15.00

ya160r

Seminarier

En vinnande kyrka genom alla generationer Edward Sköllerfalk (stora tältet)

14.00

UPL Vad händer när jag dör Carl-Gustaf Severin (UPL-tältet)

14.00-16.30

Älska Norrland äldsteträff (kapellet)

14.00-16.00

Kreativ Zon – målarretreat Mona Adele Nilsson (KreativZon-tältet)

15.30-16.30

Seminarier

Framtidsutmaningar för svensk kristenhet Daniel Alm (stora tältet)

15.30

Barnmöten i fyra tält

- Knyte, upp till 2 år

- Knatte, 3-5 år

- Kidz, 6-8 år

- Keepers, 9-12 år

 

Upplevelse Kväll

18.30

Kvällsmöte Carl-Gustaf Severin, Team Linder  (insamling till konferensen)

22.00

Nattmöte Helena Jacobsson, Team Linder  (insamling till konferensen)

Söndag 9 juli
 

Bön och Bibel Förmiddag

9.00

Bön (Kapellet)

11.00

Gudstjänst  Birgitta Örjestad (insamling till konferensen)