Lappis en del av

loggapingst

Nyheter

Lapplandsveckan 2017

Livet med Jesus

Vad är grundläggande kristen tro?

Vi skulle vilja ta utgångspunkten i den frågan utifrån vad ett möte med Jesus innebär. Vad gör detta möte med oss som människor? Och hur ser livet ut om vi beslutar att följa denne Jesus som vi mött? Det handlar både om vad frälsning, omvändelse, dop, Andens dop, helgelse etc. innebär för oss men också om hur den gemenskap som vi då också kommer in i fungerar i våra liv. En klassisk utgångspunkt för detta liv med Jesus skulle kunna beskrivas utifrån Apg. 2:41-42

"De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna."

Vad är det vi förkunnar? Hur kommer man till tro? Vad innebär dop, Andens dop? Vad är en sund undervisning? Vad innebär det att tillhöra de troendes gemenskap, inte minst i en tid då också de språkliga och kulturella murarna rivs genom de omflyttningar av människor som sker över hela vår värld?

Ja de grundläggande frågorna blir många men är ändå viktiga att besvara. Hur ser kort och gott livet med Jesus ut i vår tid och vad är en grundläggande kristen tro? Och hur kan vi hjälpa varandra att leva detta livet fullt ut? Detta vill vi som Lapplandsvecka samtala om i olika former inte bara nästa år utan ett par år framöver.

 Med varma hälsningar ordförande i Föreningen Lapplandsveckan.

Jörgen Fahlstedt

Lapplandsveckan 2017 hålls den 2 juli – 9 juli i Husbondliden 20km norr om Lycksele


Medarrangörer 

Layout för årets lappis 

gjordes av Stanley Media.

stanley.se


Gåvor

Vill du ge en gåva?

PG: 143506-4

BG: 5630-6970

Nu kan du även använda swish, kontonr:

123 607 27 97

swish

Lyssna
CD skivor

För att lyssna välj en meny ovanför.

En del har svårigheter att spela filerna direkt via webläsare i dator eller i mobil. Om det inte går att spela upp direkt i webläsaren på dator, högerklicka och spara mp3 filen direkt i din dator och lyssna därifrån.

För mobil gäller lite olika vilket man måste testa. Men går det inte spela upp direkt så måste man spara ner mp3 filen via länkarna ovan först och sedan spela upp i lämpligt program. Filerna är testade och fungerar både i android miljö och apple miljö.


Alla samlingar spelas in och kan beställas på Cd skivor mejla:


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ungdomskonf 2 380
 Prislista vid beställning

1                    50

2                    100

3                    150

4                    195

5                    245

6                    290

7                    335

8                    380

9                    425

10                  465

 

Barnens Lappis

Barnens sång skiva kostar 100kr


Porto

1 > 4     skivor 31kr

5 > 15   skivor 45kr